خانه / مقاله / مخابرات

مخابرات

تشخیص انواع مدولاسیون های دیجیتال متداول با استفاده از روش WAVElET KERNEL

تشخیص انواع مدولاسیون های دیجیتال متداول با استفاده از روش WAVElET KERNEL چکیده: تشخیص مدولاسیون به عنوان بخش اصلی در گیرنده های مخابراتی هوشمند به شمار می آید.تشخیص مدولاسیون بر اساس دو روش اصلی بیشینه شباهت و مبتنی بر ویژگی های سیگنال تعیین میشود.این روش ها به علت پیچیدگی های …

ادامه نوشته »

طراحی الگوریتم دمدولاسیون سامانه رتیکل چرخشی AM خاص

طراحی الگوریتم دمدولاسیون سامانه رتیکل چرخشی AM خاص چکیده: جستجوگرهای رتیکلی که به دلیل داشتن ساختار ساده و قیمت مناسب یکی از پر کاربردترین جستجوگرهای مادون قرمز هستند,از گرمای تولید شده توسط هدف برای ردیابی آن استفاده میکنند.میزان دقت در تعیین موقعیت هدف به پارامترهای مختلفی بستگی دارد.مهمترین این پارامترها …

ادامه نوشته »

تخصیص منابع با ترکیب مدولاسیون وفقی و تخصیص توان در شبکه های رادیو شناختگر

تخصیص منابع با ترکیب مدولاسیون وفقی و تخصیص توان در شبکه های رادیو شناختگر چکیده: در سالهای اخیر شبکه های رادیو شناختگر با هدف استفاده بهینه از باند فرکانسی در زمان و مکان به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته اند.مدیریت منابع از چالش های مهم در سیستم های …

ادامه نوشته »

تخصیص بهینه توان در کانالهای همیار رله با مدولاسین OFDM

تخصیص بهینه توان در کانالهای همیار رله با مدولاسین OFDM چکیده: مساله تخصیص توان در کانالهای همیار رله با مدولاسیون OFDM در مقالات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.معذالک تاکنون برای روش رله کردن آشکار سازی و ارسال مجدد (DF) تخصیص توان بهینه ای ارائه نشده است.از اینرو در این …

ادامه نوشته »

شناسایی و استخراج مشخصات مدولاسیون OFDM با آنالیز طیفی

شناسایی و استخراج مشخصات مدولاسیون OFDM با آنالیز طیفی چکیده: در طی سالهای اخیر شناسایی مدولاسیون های مختلف در تکنولوژی های امروزی مخابرات نقش ویژه ای یافته است.با به کار بردن مدولاسیون های OFDM و MIMO رسیدن به این هدف پیچیده تر شده است.در این مقاله با تخمین پارامتر های …

ادامه نوشته »

مبدل طول موج مبتنی بر روش مدولاسیون فاز متقاطع بر روی زیر لایهInP

مبدل طول موج مبتنی بر روش مدولاسیون فاز متقاطع بر روی زیر لایهINP در پنجره طول موج1.55um چکیده: در این مقاله یکنوع مبدل طول موج مبتنی بر مدولاسیون فاز متقاطع(XPM)با استفاده از تداخل سنج ماخ-زندر(MZI) و دو تقویت کننده نوری نیمه هادی (SOA) در هر شاخه MZI ارایه شده است. …

ادامه نوشته »

کنترل فازی موقعیت در یک سیستم سروونیوماتیک با استفاده از الگوریتم مدولاسیون پهنای پالس

کنترل فازی موقعیت در یک سیستم سروونیوماتیک با استفاده از الگوریتم مدولاسیون پهنای پالس چکیده روشهای غیر مبتنی بر مدل، ابزاری برای طراحی کنترلر در سیستم های غیر خطی و غیر دقیق و سیستم هایی که در آنها مسأله مدل سازی با دشواریهایی همراه است به شمار می روند. در …

ادامه نوشته »

واترمارکینگ تصویر رنگی به صورت تکه ای بر مبنای تکنیک مدولاسیون دامنه

واترمارکینگ تصویر رنگی به صورت تکه ای بر مبنای تکنیک مدولاسیون دامنه چکیده : در این مقاله با بیان مفهوم واترماکینگ، عملکرد یکی از روش های آن بر روی تصاویر رنگی یعنی تکنیک مدولاسیون دامنه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس روش پیشنهادی واترمارکینگ تکه ای بر مبنای تکنیک مدولاسیون …

ادامه نوشته »

توسعه روش مدولاسیونCBPWM برای کاهش THD و بهبود طیف فرکانسی

توسعه روش مدولاسیونCBPWM برای کاهش THD و بهبود طیف فرکانسی در اینورتر های چندسطحی چکیده: یکی از روش های مدولاسیون برای کنترل اینورترهای چند سطحی, روش مدولاسیون CBPWM از نوع شیفت سطح می باشد که به سه صورتPD,POD,APOD قابل استفاده است.در این رو شهای کنترلی, هارمونیک های ایجادشده در ولتاژ …

ادامه نوشته »

تکنیک موثر و جدید مدولاسیون دیجیتال

تکنیک موثر و جدید مدولاسیون دیجیتال چکیده در این مقاله روش جدیدی برای مدولاسیون دیجیتال سیستم های مخابراتی ارائه شده است که احتمال خطا را به شدت کاهش داده و پهنای باند فرکانسی آن متناسب با پهنای باند فرکانسی مدولاسیونM-PSK است. مقدمه: در مدولاسیون های دامنهM-ary سیگنال های مورد استفاده …

ادامه نوشته »