خانه / ترجمه متون مهندسی برق

ترجمه متون مهندسی برق

ترجمه متون مهندسی برق

  • jpg, gif, png, pdf
  • توضیحات

    *درخواست شما توسط متخصصین مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه در اسرع وقت از طریق راههای ارتباطی ذکر شده در فرم به شما اعلام می شود.
    *به شما این اطمینان داده می شود که هزینه انجام ترجمه به صورت دانشجویی محاسبه می گردد و شرایط دریافت آن به این صورت است که پس از تایید انجام ترجمه توسط متخصصین 50 درصد هزینه از طریقه درگاه سایت واریز می شود و رسید آن توسط فرد حفظ میگردد و 50 درصد مابقی پس از تکمیل ترجمه و تایید از جانب متقاضی دریافت میگردد.